Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten ter zake onze diensten en producten en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van
het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden
de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat,
kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt
u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over
onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:
O.Cuisine

info@ocuisine.nl
Leidseweg 151
3533 HD Utrecht
030-7470134

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op
deze website worden gepubliceerd.